Warsaw old house Hetmańska 19 – Praga Południe Gocławek

Warsaw old house Hetmańska 19 – Praga Południe Gocławek

Warsaw old house Hetmańska 19 – Praga Południe Gocławek
warsaw old house hetmanska street 19

Warszawa Praga Południe Gocław

Dawniejsza wieś pod Warszawą wzmiankowana już w 1155 r. jako własność biskupa płockiego, weszła później w skład dóbr Kamion – dzisiejszy Kamionek.

W 1580 r. areał rolny Gocławia wynosił ok. 115 ha. Podczas trzydniowej bitwy ze Szwedami w lipcu 1655 r. Gocław został zniszczony, a jego rozwój uległ zahamowaniu aż do schyłku XVIII w.

Warsaw old house Hetmańska 19 – Praga Południe Gocławek

W 1755 r. Gocław i Kępa Gocławska liczyły 17 domów. W 1780 r. Gocław nabył król Stanisław August Poniatowski i odstąpił swemu bratankowi Stanisławowi Poniatowskiemu. Po utracie niepodległości w 1795 r. dobra te przeszły na własność skarbu państwa. W 1827 r. Gocław liczył 22 domy i 168 mieszkańców, a w 1912 r. – 497 mieszkańców.

W 1916 r. Gocław przyłączono do Warszawy. Po II wojnie światowej w latach 1946 / 47 na nizinnych terenach Gocławia założono lotnisko sportowe Aeroklubu Warszawskiego, a po jego zamknięciu od II połowy lat 70-tych na obszarze lotniska wznosi się duże osiedla mieszkaniowe: Orlik, Jantar, Iskra oraz Wilga.

Skrajem Gocławia przebiegać będzie Trasa Siekierkowska – obecnie największa, po metrze, inwestycja komunikacyjna Warszawy. 21 września 2002 r. otwarto Most Siekierkowski. Rolę tymczasowej drogi dojazdowej do przeprawy mostowej po stronie praskiej pełni przebudowany w latach 2001-02 Wał Miedzeszyński.
warsaw old house hetmanska 19 Praga Poludnie Goclawek
warszawa ulica hetmanska 19